Dây truyền máy bao gồm máy triết rót,máy xiết nút chai,máy dán nhãn,máy đóng hộp,mở hộp tự động,máy phong hộp và dây đai chuyển động.Máy có thể tự động hoàn thành quá trình từ khi cho chai không đến đóng gói chai vào thùng giấy.