Loại lõi lọc chuyên dụng để tách nước khỏi nhiên liệu hiệu quả,đầu nắp trên dưới bằng nhựa,giấy lọc là loại tách nước khỏi nhiên liệu.

+Chiều cao: 117,5 mm

+Đường kính ngoài: 110,49 mm