Lõi lọc dầu có giấy lọc đạt tiêu chuẩn Euro 3

+Đường kính ngoài: 119,9mm

+Đường kính trong: 52,9mm

+Chiều cao: 193,7mm