Loại lõi lọc chuyên dụng để tách nước khỏi nhiên liệu hiệu quả,đầu nắp trên dưới bằng nhựa,giấy lọc là loại tách nước khỏi nhiên liệu.

+Chiều cao tổng thể: 243,84 mm

+Đường kính ngoài: 127,99 mm