Lõi lọc nhiên liệu có giấy lọc đạt tiêu chuẩn Euro 3

+Đường kính ngoài: 94,5mm

+Đường kính trong: 44,5mm

+Chiều cao: 173,8mm