Lõi lọc nhiên liệu có giấy lọc đạt tiêu chuẩn Euro 3

+Đường kính ngoài: 92.1 mm

+Đường kính trong: 27,8 mm

+Chiều cao: 103,2 mm